Arbo in bedrijf 2016

Arbo in bedrijf 2016: RI&E naleving stabiliseert, veel werkgevers weten niet dat ze een RI&E moeten maken

Enige tijd terug publiceerde de Inspectie SZW ‘Arbo in Bedrijf 2016’: een onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico’s en genomen maatregelen in 2016. Uiteraard staat daar ook veel in over de RI&E. Wij zetten de belangrijkste feiten voor u op een rijtje.

RI&E-naleving

 • De RI&E-naleving stabiliseert; in 2016 had 45% van de bedrijven een RI&E;
 • Kleine bedrijven hebben minder vaak een RI&E;
  • Van de bedrijven met minder dan 10 werknemers heeft 38% een RI&E;
  • Van de bedrijven met minder dan 26 werknemers heeft 42% een RI&E;
  • Van de bedrijven met 26 of meer werknemers heeft 89% een RI&E;
 • De RI&E is samen met het hebben van een plan van aanpak (38%) en het hebben van een preventiemedewerker (47%) een van de minst nageleefde systeembepalingen;
 • 83% van de werknemers werkt in een bedrijf met een RI&E.

RI&E-naleving in percentages van bedrijven. Bedrijven konden meerdere redenen aangeven waarom zij geen RI&E hadden.

Kwaliteit van de RI&E

 • In 38% van de bedrijven is een getoetste RI&E aanwezig (incl. toetsingsvrijstelling);
 • Bij 8% is een niet getoetste RI&E aanwezig;
 • 35% van de RI&E’s mist een (aantal) belangrijke risico’s;
 • 2% beschrijft geen enkel belangrijk risico;
 • Met name oudere RI&E’s zijn vaker onvolledig;
 • 60% van de werknemers werkt in een bedrijf met een complete RI&E.

Redenen voor het niet hebben van een RI&E

 • Van de werkgevers zonder RI&E zegt 75% niet te weten dat ze een RI&E moeten maken;
 • Ruim een derde geeft (bovendien) aan geen RI&E te willen opstellen;
 • 13% geeft aan geen RI&E uit te kunnen voeren, omdat daar onvoldoende kennis voor is.

Effecten van de RI&E

 • Het hebben van een RI&E – inclusief een plan van aanpak – is van alle systeembepalingen de beste voorspeller voor het goed beheersen van de arbeidsrisico’s;
 • Ook de betrokkenheid van werknemers bij arbobeleid in het bedrijf (ten minste één keer per jaar overleg met werknemers over arbobeleid in het bedrijf) is belangrijk voor een goede beheersing van de risico’s;
 • Het hebben van een RI&E hangt samen met een goede ‘housekeeping’; het nemen van maatregelen om orde, netheid en veiligheid op de werkplek te bevorderen:
  • In 95% van de bedrijven met een RI&E geeft de inspecteur hier een voldoende oordeel over;
  • Bij bedrijven zonder RI&E is dat 87%;
 • Een RI&E hangt samen met het vaker (en vaak beter) treffen van verschillende maatregelen.

Wilt U ook een RI&E neem dan gerust contact op met info@bhv-almere-scheemda.nl