DE FEITEN EN FABELS RONDOM BHV

By Geen categorieWith 0 comments

De Arbo-wet verplicht werkgevers om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Rondom de (verplichting van) bedrijfshulpverlening bestaat soms nogal wat onduidelijkheid. Graag zetten wij enkele fabels en feiten voor u op een rij. Zodat u precies weet hoe het zit.

 

Een BHV-training moet elk jaar worden herhaald. Fabel!
Feit: BHV’ers hoeven alleen periodiek getraind te worden. De wet stelt eens in de 2 jaar, NIBHV stelt jaarlijks

BHV’ers die een herhalingstraining krijgen, moeten opnieuw het complete theorie- én praktijkgedeelte volgen. Fabel!
Feit: een BHV-herhalingscursus kan volledig op maat worden verzorgd. De basis is er de rest is maatwerk

Als BHV’er moét je in het bezit zijn van een NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening)-certificaat. Fabel!
Feit: een geldig certificaat van het opleidingsinstituut waar de BHV-training is gevolgd, volstaat.

Voor elke 50 medewerkers, moet er minstens één BHV’er zijn. Fabel!
Feit: het aantal BHV’ers in een bedrijf is afhankelijk van de behoeften, RI&E en risico’s. De.RI&E brengt mogelijke incidenten, frequentie waarin deze voorkomt en gevolgschade in beeld dat bepaald de inzet maar altijd een op dienst (alleen ZZP-ers die alleen werken zijn hiervan uitgesloten)